Сертификати за качество на Алтех Дизайн

Политика по качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа на “ АЛТЕХ ДИЗАЙН “ ЕООД.

Вижте документа


От 2015  Алтех Дизайн  сертифицира дейността си със ISO 14001 сертификат за опазване на околната среда. Това удостоверение гарантира:

- че компанията спазва законите за околната среда по отношение на токсичните емисии, нивата на шума, обезвреждането на промишлени води;
- че дружеството има контролирана и регистрирана система за обезвреждане на отпадъците;
- че прави усилия за намаляване на потреблението на енергия и изпълнява проекти за тази цел;
- че е ангажиран с екологични проекти.

Вижте сертификата


От 2015  Алтех Дизайн  сертифицира дейността си със система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001. "Целта на Алтех Дизайн са висококвалифицираните продукти, които да отговорят  на нуждите и очакванията на нашите клиенти.

Вижте сертификата


Сертификат “Социално отговорно предприятие на годината за 2013 “ доказва, че ние от  Алтех Дизайн сме еднакво отговорни, както пред нашите клиенти така и пред нашите служители.

Вижте сертификата